Доклади

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 05.04.2022

Доклади на Областна администрация Шумен за 2021 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2020 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2019 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2018 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2017 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2016 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2015 година