Защита на личните данни

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.04.2022

Лого - КЗЛДКонтакти с длъжностното лице по защита на личните данни в Областна администрация Шумен
Адрес: 9700 Шумен, бул. „Славянски“ № 30
Телефон: 054 / 869 985
E-mail: s.kukuyanov@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера