Заместник областен управител

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.04.2022

Заместник областен управителНиколай Колев
Заместник областен управител на Област Шумен от 24.02.2022 г.

Завършил е Професионална гимназия по икономика в Шумен. Той притежава бакалавърска степен по специалността „Счетоводство и контрол“ от Икономически университет-Варна. Магистър е по финансов мениджмънт в Стопанска академия „Димитър Ценов“ - гр. Свищов. 

Има дългогодишен опит в частния сектор и международния бизнес, заемал е ръководни мениджърски позиции. През последните две години е управлявал административни проекти в страната.  

Контакти:
Телефон: 054 / 874 012; 054 / 868 802
E-mail: n.kolev@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Приемно време: 
Всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Кабинет: 309