Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет и развитие в област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 20.05.2022