Областни комисии

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.09.2021
  1. Областна епизоотична комисия в област Шумен
  2. Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен
  3. Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен
  4. Областна комисия „Военни паметници“
  5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
  6. Областна транспортна комисия
  7. Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии