Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 29.10.2021