Списък на язовирите на територията на Област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021