Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работна среща със земеделски производители относно подготовката за новия поливен сезон в област Шумен

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024


Работна среща във връзка с координацията и подготовката на новия поливен сезон проведе областният управител проф. Добромир Добрев. В срещата участваха земеделски производители от региона, представители на ръководствата на „Напоителни системи“ ЕАД-Шумен, Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“.
Управителят на „Напоителни системи“ ЕАД-Шумен Стоян Владимиров предостави информация за готовността на дружеството за водоподаване към земеделските производители и състоянието на основния канал за напояване. „Извършва се рехабилитация на основния канал, което е причината за малко закъснение на началото на сезона. След 15 април се очаква да пуснем водата по канала, в момента се довършват ремонтните работи и предстои да бъде въведен в експлоатация 7,5 км участък от основния канал“, обясни Стоян Владимиров. Той каза още, че са извършени ремонти по тръбната мрежа и дружеството е готово за поливния сезон. Цените нямат никаква промяна, преценено е да бъдат запазени цените от 2023 година“, съобщи управителят на дружеството.    
Областният управител проф. Добромир Добрев постави въпрос за готовността на дружеството за реакция при възникване на аварии. „Питам, защото днес има авария по друга линия на водопровода, осигуряващ водата за пиене. Свързано е със собствеността на електропровод „Белия баир“, захранващ Помпена станция „1300 години България“ в землището на град Шумен, които никой не иска да го припознава като собственост. Общината все още се бави да започне тази процедура, която сме им препоръчали, за да има той стопанин. Общината трябва да го припознае като общинска собственост и да започне процедура по възмездното му отдаване на „Енерго Про“. Днес хидравличен удар остави Шумен без вода“, заяви областният управител проф. Добромир Добрев и уточни, че ще постави на дискусия този въпрос и утре на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.   
От „Напоителни системи“ съобщиха, че са в готовност да реагират при проблеми. На места е имало прекъснати съоръжения при извършващата се смяна на довеждащия водопровод от язовир „Тича“, но имат уверението на ВиК Шумен за възстановяването им. Към момента в язовир „Тича“ има 179 млн. куб. метра вода, което е достатъчно за обезпечаване на Шумен с вода за питейни нужди и за напояване, увериха от дружеството.