Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител и МРРБ търсят решение на проблема с електроенергийните задължения на ВиК Шумен

Дата на публикуване: 19.05.2023
Последна актуализация: 19.05.2023

Областният управител проф. Христо Христов със съдействието на ръководството на МРРБ работи по решение в дългосрочен план на тежката ситуация, породена от прекъсване на електрозахранването към обекти на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и поетапното преустановяване на доставката на питейна вода до населението и  бизнеса  на област Шумен. 
Въпреки проведените разговори с управителя на ВиК Шумен, изпълнителния директор на Български ВиК Холдинг ЕАД и представители на Електроразпределение СЕВЕР АД, в посока бързи решения за преодоляване на кризисната ситуация, не беше постигнато решение в оперативен порядък.  
Това наложи необходимостта областният управител да потърси съдействие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В разговорите с министър Иван Шишков и заместник-министър Николай Шушков бяха обсъдени възможните варианти за решение и след тяхната активна намеса в следобедните часове на 18.05.2023г. стана ясно, че има съгласие и е подписано споразумение между „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД,  Български ВиК Холдинг ЕАД и фирмата-доставчик на електроенергия „Кумер“ ООД, на база на което до 21.05.2023г включително няма да има спиране на електрозахранването. Уведомено беше Електроразпределение СЕВЕР АД за предприемане на необходимите действия и захранването беше възстановено. Днес преговорите продължават за сключване на ново споразумение между
„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД,  Български ВиК Холдинг ЕАД и „Кумер“ ООД за техните търговско-правни отношения, което да разреши проблема в дългосрочен план.
Областният управител проф. Христо Христов днес ще проведе среща с  министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Шушков, на която ще запознае подробно ръководството на министерството с кризата във „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД. Областният управител ще изрази позицията си, че е необходимо да бъдат предприети действия с траен ефект от страна на ВиК оператора и Български ВиК Холдинг ЕАД с цел стабилизиране на дружеството.