Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Демографска характеристика

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Статистически район, област и общини

Население към: 01.02.2011 г.

България - 7 364 570

Североизточен район - 996 097

Област Шумен - 180 528

Велики Преслав - 13 382

Венец - 7 137

Върбица - 10 391

Каолиново - 12 093

Каспичан - 7 976

Никола Козлево - 6 100

Нови пазар - 16 879

Смядово - 6 698

Хитрино - 6 223

Шумен - 93 649

Население към: 01.03.2001 г.

България - 7 928 901

Североизточен район - 1 019 297

Област Шумен - 204 378

Велики Преслав - 16 276

Венец - 8 042

Върбица - 11 249

Каолиново - 12 554

Каспичан - 9 808

Никола Козлево - 7 157

Нови пазар - 19 559

Смядово - 8 242

Хитрино - 7 045

Шумен - 104 456