Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Студенти обсъдиха с екипа на Областна администрация възможностите за създаването на стажантска програма за работа на администрацията

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

Младежи, които участват в проект “Образовани и активни млади хора-защитници на човешки и граждански права в област Шумен”, посетиха днес Областна администрация Шумен. Те се отзоваха на поканата на областния управител проф. Добромир Добрев, който се срещна с тях в рамките на застъпническа кампания по проекта за каузата „За повече образовани млади хора в местното самоуправление“ и тогава пое ангажимент за нова среща за обсъждане на идеите им за участие в работата на администрацията.     
В разговор с областния управител проф. Добромир Добрев, заместник-областния управител Нели Георгиева и експерти от Областна администрация младежите, които са студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, споделиха предложението си за създаването на стажантска програма за студенти. Целта е чрез тази програма студентите да получат конкретна информация за работата в администрацията, да се запознаят със спецификата на дейността и с възможностите за професионална реализация. 
Областният управител проф. Добромир Добрев поздрави младите хора за амбицията и обеща съдействие чрез механизмите по различни национални програми да се търси възможност за привличане на завършващи студенти на работа в държавната администрация.