Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител прекрати заседанието на Комисията по безопасност на движението по пътищата поради неучастие на три общини

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

Заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата беше прекратено днес от областния управител проф. Добромир Добрев, който е председател на комисията. Причината за решението му е отсъствието от заседанието на представители на три от общините в област Шумен- Върбица, Каспичан и Никола Козлево. На днешното заседание беше планирано да се обсъжда годишен доклад по безопасност на движение по пътищата за 2023 г., да бъде утвърдена план – програма за 2024 г. по безопасност на движение по пътищата и общините да информират за конкретните срокове за изпълнение на заложените в програмата дейности. 
„Отсъствието на представителите на общините блокира работата на комисията и е хубаво да се съберем всички, като направим по-добра организация. Това е неуважително отношение към Областна администрация и най-вече към гражданите на съответните общини“, коментира областният управител проф. Добромир Добрев.  Предстои да бъде насрочено ново заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.