Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Шумен е домакин на кръгла маса на тема „Зона ЗаКрила“

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 15.05.2024

Областният управител проф. Добромир Добрев участва в кръгла маса на тема „Зона ЗаКрила“ високо специализирана услуга на областно ниво в съответствие с новото законодателство“, домакин на която е община Шумен. Форумът се организира от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) като част от проект „Проект „Барнахус“: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция при случаи на деца жертви и свидетели на насилие”. В кръглата маса участваха кметът на общината проф. Христо Христов, Светослава Хайнова, зам.-кмет „Социална политика и здравеопазване“ на община Шумен, проф. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, Рамиз Бахбудов, зам. представител на УНИЦЕФ в България.
В приветствието си областният управител проф. Добромир Добрев подчерта значението на взаимодействието между институциите като начин за постигане на резултати. „Механизмите, които са изградени, само на основата на взаимодействието могат да имат успех, разбира се, с помощта на законодателството и работата на експертите“, заяви проф. Добрев и пожела ползотворна работа на форума.    
„Проект „Барнахус“: Насърчаване на мултидисциплинарно и междуведомствено правосъдие и реакция при случаи на деца жертви и свидетели на насилие” се реализира от ИСДП в партньорство със „Съвет на държавите от Балтийско море” (CBSS), финансиран по Фонд за Двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.