Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител проф. Добромир Добрев беше гост на откриването на годишна студентска изложба в Шуменския университет

Дата на публикуване: 15.05.2024
Последна актуализация: 15.05.2024

Областният управител проф. Добромир Добрев присъства на откриването на годишната студентска изложба на специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В пространството на галерия „Университетска“ са представени над 70 творби на 44 студенти-бакалаври и магистри от всички курсове на специалността. На откриването присъстваха ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. Наталия Витанова и деканът на Педагогическия факултет доц. Росица Михайлова. 
Областният управител проф. Добромир Добрев поздрави участниците в изложбата, която се организира за 31-ви път, откакто е създадена специалността. „Радвам се, че днес съм тук, такива събития са стойностни и трябва да се популяризират“, каза проф. Добромир Добрев и пожела успех на младите художници, както и на всички студенти и преподаватели от Педагогическия факултет, който тази година чества 40-годишнината от създаването си.
Най-добрите творби бяха отличени. Студентите получиха награди, които тази година осигурява сдружение „Златен век“.