Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областна администрация Шумен беше домакин на консултативна среща за развитието на дуалното обучение

Дата на публикуване: 18.04.2024
Последна актуализация: 18.04.2024

Развитието на дуалното обучение обсъждаха представители на общините, бизнеса и професионалните гимназии от област Шумен на работна среща, която се проведе в Областна администрация Шумен. Срещата беше по инициатива на Министерството на образованието и науката като част от поредица от регионални консултации със заинтересованите страни, относно подготовката на проект ДОМИНО-2 (2024 -2028 г) по Швейцарско-българска програма за сътрудничество. В дискусията участваха областният управител проф. Добромир Добрев, заместник-областният управител Нели Георгиева, представители на РУО, на общините, директори на професионални гимназии и на фирми, които са партньори на училищата в процеса на дуалното обучение. 
Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, представи постигнатите резултати, визията за развитието на програмата и новите предложения, които предстои да бъдат подкрепени от Швейцарско-българската програма за сътрудничество-ДОМИНО 2. 
На срещата бяха коментирани резултатите на местно ниво след въвеждането на дуалното обучение. Към момента четири професионални гимназии работят по програмата и обучават ученици по този модел. Това са Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" във Велики Преслав, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. Асен Златаров" – Нови пазар и Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“-  Шумен. Директорите на тези училища коментираха положителните страни на дуалното обучение с възможността учениците да усвояват избраната професия в реална трудова среда. Като проблеми те изтъкнаха липсата на мотивация от страна на част от учениците и трудности при комуникацията с работодатели. Обсъдени бяха конкретни предложения от всички заинтересовани страни, които да бъдат от полза за бъдещото развитие на дуалната форма на обучение.
Областният управител проф. Добромир Добрев изрази подкрепата си на предложението в програма ДОМИНО-2 да бъде разкрито звено-посредник между училищата и предприятията, работещи по дуалната форма на обучение. Целта на промяната е да бъдат подпомогнати училищните ръководства и да се разшири обхвата на тази форма на обучение.