Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки срещу разпространението на Инфлуенца по птиците

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024

Превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на област Шумен бяха приети на заседание на Областната епизоотична комисия, водено от заместник-областния управител Нели Георгиева. Заповед РД11-954/12.04.2024г. на Изпълнителния  директор на БАБХ по отношение заболяването Инфлуенца по птиците беше представена от д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. В заповедта се разпорежда да бъдат предприети мерки по повод влошената епидемична обстановка в страната, сред които организиране на срещи със собствениците на регистрираните птицевъдни стопанства за получаване на конкретни предписания. 
От началото на годината има регистрирани огнища на Инфлуенца по птиците в редица области на страната- Пловдив, Велико Търново, Добрич, Димитровград, Пазарджик, Хасково, Кърджали. „Най-близо до нас е област Добрич, там има три огнища, които са констатирани през месеците февруари-март. Мерките за био сигурност, които се прилагат в птицевъдните обекти, трябва да са затегнати. Освен тези обекти, които са под постоянен контрол, трябва да се обърне внимание на личните стопанства“, обясни д-р Баева. В област Шумен има регистрирани 15 ферми за бройлери, 2 ферми за кокошки носачки, 2 люпилни, 2 ферми за развъдни стада птици, като тези ферми са под непрекъснат контрол от страна на Областната дирекция по безопасност на храните. „Това, което не можем пряко да контролираме, са личните стопанства с птици по населените места“, каза д-р Баева и отправи апел всички стопанства да бъдат регистрирани, защото все още има такива без регистрация. От Областната дирекция по безопасност на храните припомниха, че при избухване на заболяването и стопанството е регистрирано, за умъртвените птици собствениците подлежат на обезщетение. 
Областната епизоотична комисия прие мерки за недопускане разпространението на заболяването в региона. До 26 април се предвижда да бъдат проведени общински епизоотични комисии. Другите одобрени мерки са - извършване на засилена информационна кампания в населените места, недопускане движението на птици извън стопанствата в населените места, ново населване на птици да се извършва след получено разрешение от директора на ОДБХ-Шумен за съответното стопанство, да продължи регистрацията на лични стопанства на птици, забранява се провеждането на изложби и пазари на територията на област Шумен, незабавно информиране на регистрираните ветеринарни лекари и официалните ветеринарни лекари към ОДБХ- Шумен от стопаните на птицевъдни обекти  при увеличение на смъртността на птиците, извършване на съвместни проверки от контролните органи.