Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за секретар на РИК- Шумен

Дата на публикуване: 14.04.2024
Последна актуализация: 14.04.2024

Областният управител проф. Добромир Добрев проведе консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Шумен в изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно Указ № 100 и Указ № 102 на Президента на Република България във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
В консултациите участваха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции в 49-то Народно събрание. Присъстваха упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, Партия „ДПС“, Партия „Възраждане“, Коалиция „БСП за България“, Партия „Има такъв народ“. 
Съгласно Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, съставът на РИК – Шумен ще се състои от 13 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите е, както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член. 
По време на консултациите коалиция „ГЕРБ-СДС“ предложи Светозар Петков за поста председател на Районната избирателна комисия. Бяха направени три предложения за заместник-председател на комисията – коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ предложи Милен Митев, коалиция „БСП за България“- Стефка Маринова и партия „Има такъв народ“- Иванка Пирожок.
Две бяха предложенията за секретар на РИК-Шумен. Предложението на партия „ДПС“ е Ахмед Джамбазов и на партия „Възраждане“- Николай Димитров. В хода на дискусията политическите формации не промениха позициите си и не беше постигнато споразумение за позицията секретар на РИК.  
За членове на РИК-Шумен предложенията са - от коалиция „ГЕРБ-СДС“- Биляна Пейчева, Виолета Вълчева и Детелина Куртева, от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“- Надежда Върбева и Мария Василева, от партия „ДПС”- Хатидже Исуф и от партия „Възраждане“ –Валентина Нейкова.  
Областният управител ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. Със свое решение ЦИК ще назначи състава на РИК Шумен за предстоящите избори.