Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 10.04.2024
Последна актуализация: 10.04.2024

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, председателствано от областния управител проф. Добромир Добрев, се проведе в Областна администрация-Шумен. Представители на териториални структури на изпълнителната власт и на общините представиха информация за постъпили сигнали и проблеми, свързани с прояви на корупция в институциите през 2023 г. и първото тримесечие на 2024г. Представени бяха предприетите действия и мерки за противодействие на корупцията от страна на органите на държавната и местата власт на територията на област Шумен.
Заместник-директорът на ОД на МВР Шумен комисар Пламен Тодоров съобщи, че през 2023г. в ОДМВР-Шумен  са извършени проверки по общо 56 бр. преписки, съдържащи данни за извършено престъпление с корупционен характер. По 24 от тях са установени данни за извършено престъпление. Проверките са докладвани в компетентната прокуратура, в резултат на което са образувани 9 досъдебни производства. Най-голям дял бележат престъпленията, касаещи съставяне на документи с невярно съдържание от длъжностни лица- общо 20 са регистрирани, като се запазва тенденцията от предходната година. Водени са и досъдебни производства, свързани с нарушаване на политическите права на гражданите-13 досъдебни производства. „Може да се направи извод, че през периода корупционните престъпления запазват тенденцията като брой и характер на извършените деяния“, каза комисар Тодоров. 
На заседанието представителите на държавните институции и на общините информираха, че през периода при тях не са постъпвали сигнали и жалби от граждани за корупция. Разработени са антикорупционни планове с дейности за изпълнение, осъществяват се заложените мерки за превенция и противодействие на корупцията. В институциите има разположени кутии за подаване на сигнали, сигнали могат да бъдат подавани и чрез електронните системи на институциите, по пощата и телефона.