Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие програма за 2024 година

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 01.03.2024

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие на свое заседание план – програма за 2024 г. Представителите на общините докладваха за заложените дейности, които предстои да бъдат извършени  във всяка от общините с цел осигуряване на условия за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура. Предвиждат се ремонти на улици, опресняване на маркировката, подмяна и поставяне на липсващи пътни знаци и указателни табели, почистване на храсти. Комисар Румен Симеонов-началник на „Охранителна полиция“ в ОД на МВР Шумен, съобщи, че и през 2024 година ОД на МВР продължат проверките на водачи за употребата на алкохол, наркотични вещества, специализираните операции и работата по всички направления за осигуряване на пътната безопасност. 
Директорът на Областно пътно управление Димитър Ковачев информира, че в момента се извършва проектиране за ремонт на  Ришки проход и на път I-2 Варна-Русе на територията на област Шумен. Проектите трябва да бъдат готови до средата на годината, след което Агенция „Пътна инфраструктура“ ще обяви обществени поръчки за избор на изпълнител и надзор за рехабилитация на съответните пътни участъци. „Областно пътно управление е провело три обществени поръчки за възлагане на три пътя за проектиране. Това са път I-7 – от Върбица до границата с област Бургас, като този проект е на финална фаза и се очаква одит по пътна безопасност. Готови са проектите на още два пътя- това са Радко Димитриево-Друмево и Плиска-Златна нива. Те са заложени в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ през тази година да бъдат проведени обществени поръчки за избор на изпълнител и надзор, и следващата година да бъде започнато строителството и рехабилитацията на пътните участъци“, съобщи Димитър Ковачев. Относно извършването на текущ ремонт, от началото на месец април започват извършването на текущи ремонти по всички пътища от републиканската пътна мрежа, което включва изкърпване на пътни участъци, изсичане на растителност по банкети, подмяна на ограничителни системи, знаци и нова маркировка.    
От община Хитрино поставиха пред комисията проблем с входящите две кръстовища от главния път Шумен-Силистра към Хитрино. С аргумента, че на тези участъци стават много пътно-транспортни произшествия, от общината поискаха да бъдат взети необходимите мерки. От Областно пътно управление и ОД на МВР се ангажираха пред областния управител проф. Добромир Добрев комисия да извърши проверка на място и да направи при необходимост предписания за промяна.    
На заседанието беше приет и Годишен доклад за изпълнение на областната политика по пътната безопасност през 2023 г.