Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Информация за хода на изпълнение на проект на ВиК Шумен на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до Шумен

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 01.03.2024

Областният управител проф. Добромир Добрев изиска информация от управителя на ВиК Шумен Иван Пушкаров относно хода на изпълнение на проекта за изграждане на нов довеждащ водопровод от язовир "Тича" до Шумен.
С писмо, получено в Областна администрация на 29 февруари 2024г, от ВиК информират следното:

Договор № ДОП-4/18.02.2021 
Обособена позиция №1
„Изпълнение на инженеринг /работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор/ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир Тича до РШ Търговище HDPE или чугун (в местата на пресичане на реката-стомана)“
Срок 720 календарни дни
Остават да се изградят 5%
Остава да се изградят връзки към преминаване на река, пътища, превключване към съществуващ водопровод от язовир Тича.
По прогнози на строителя се очаква да приключи строителството 05.2024г.

 ДОП-5/18.02.2021 
Обособена позиция №2
          „Изпълнение на инженеринг /работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор/ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ Велики Преслав до ПС „1300“
Срок 720 календарни дни
    Има акт 15 по Наредба №3 от 03.11.23г.

ДОП-6/18.02.2021 
Обособена позиция №3
          „Изпълнение на инженеринг /работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор/ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ Търговище до РШ Велики Преслав и от ПС „1300“ до НВ 13000“
Срок 720 календарни дни
Остават да се изградят 5%
Остава да се изградят връзки към преминаване на река, пътища, превключване към съществуващ водопровод РШ Търговище, РШ Велики Преслав, ПС 1300, ПСПВ-Шумен, НВ 13000.