Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител проф. Добромир Добрев проведе работна среща с турски бизнесмени

Дата на публикуване: 29.09.2023
Последна актуализация: 29.09.2023

Областният управител проф. Добромир Добрев се срещна днес с делегация от турски бизнесмени, представители на Сдружение за развитие на износа на готово облекло. Гостите са в Шумен по покана на Българско-турската търговско-индустриална камара. 
По време на срещата, в която участваха почетният председател на Българско-турската търговско-индустриална камара Фикрет Индже и заместник-областният управител Нели Георгиева, проф. Добромир Добрев представи особеностите в социално-икономическото развитие на област Шумен, като акцентира върху сериозните инвестиции от „Алкомет“ и турските фирми в Индустриалния парк, довело до бързото индустриално развитие на областния център през последните години. От своя страна Фикрет Индже благодари за съдействието и подкрепата от държавната и местната власт, което допринася за привличането на нови инвестиции в региона. В хода на разговорите беше подчертано непрекъснатото развитие на отношенията между България и Турция и готовността за сътрудничество във всички сфери. 
Сдружението за развитие на износа на готово облекло (HİGE-DER) е създадено през 2018 г. Целите му са да се увеличи износът, реализиран от компании, производители и износители на текстил, конфекция и съответните подотрасли, да се увеличи присъствието им на чуждестранните пазари и да се засили сътрудничеството между тях.  Сдружението е член на Асоциацията за мода и готово облекло, която е най-голямата организация в бранша в Република Турция.