Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Проф. Добромир Добрев поздрави екипа на Езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“ с подписването на договор за немска езикова диплома

Дата на публикуване: 21.09.2023
Последна актуализация: 21.09.2023

Областният управител проф. Добромир Добрев поздрави екипа на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – Шумен по повод подписването на договор по програмата за придобиване на немска езикова диплома първа степен /DSD I/. Договорът урежда съвместните дейности относно реализацията на програмата и беше подписан от Сибиле Шабанска-координатор за немски език към Централното бюро за училищно образование в чужбина на Федерална Република Германия и Димо Георгиев–директор на Профилираната езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ Шумен.
Областният управител проф. Добромир Добрев, който беше гост на официалната церемония, приветства учителите и учениците за амбицията и за усилията за качествено обучение, за осигуряване на нови възможности в образователния процес и по-добра реализация на възпитаниците на училището. Поздравление поднесе и директорът на гимназията Димо Георгиев, който подчерта важността на подписването на този договор в посока надграждане на знанията при подготовката на учениците, даващо нови възможности за повишаване на образованието.     
Дипломата по немски език на Конференцията на министрите на културата на Федерална Република Германия се получава след полагане на изпит по немски език от учениците в училища, включени в партньорската програма на Централното бюро за училищно образование в чужбина. Дипломата по немски език е призната в цяла Европа, като удостоверява владеене на езика на първо и второ ниво - DSD I и DSD II.
Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ има подписан договор за второ ниво- DSD II, от 1998г.