Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Област Шумен отново се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

Дата на публикуване: 14.09.2023
Последна актуализация: 14.09.2023

Областна администрация Шумен през тази година се включва и оказва съдействие за реализирането на кампанията „Да изчистим България заедно“. Инициативата ще се проведе на 16 септември/събота/. Мащабната доброволческа инициатива на BTV Media Group тази година e под надслов „Готови сме!“ и цели да изгради обществена чувствителност по въпросите за опазването на околната среда.
Областният управител проф. Добромир Добрев призовава жителите на област Шумен и всички партньори на кампанията за активно участие. „Да бъдем отговорни, да подкрепим инициативата, като почистим, облагородим или възстановим местата, които обичаме“, е апелът на областния управител проф. Добрев.    
Областна администрация оказва техническа и логистична помощ за провеждането на кампанията чрез дейности по организацията по указания на Министерството на околната среда и водите. 
Информация за местата за почистване, които са посочени до момента от общинските администрации.   
•    Община Шумен
Съгласувано с ДПП „Шуменско плато“, ще се почистват замърсени места в Природен парк „Шуменско плато“, както следва:
Стълби към Паметник „Създатели на българската държава“ с начална точка Младежки дом;
Райна на  Паметник „Създатели на българската държава“ и на информационния център –места за отдих, пътеките на „Горско училище“ и „Горски лабиринт“;
Заслон „Теменуга“;
Заслон „Детелина“;
Път към пещера „Бисерна“
Екипът на пивоварен завод „Шуменско пиво“ е заявил маршрут, който стартира пред завода, продължава през пешеходната зона на лесопарк „Кьошковете“ до поляната пред Историко-археологически резерват „Шуменска крепост“ в природен парк „Шуменско плато“.    
•    Община Върбица
 всички входно-изходни артерии на град Върбица и населените места в общината, както и централните части на населените места. 
•    Община Смядово 
гр. Смядово-централна градска част- площад “Княз Борис I“ и района около училище, читалище, детски градини, междублокови пространства, детски и спортни площадки;
 с. Янково- район около крайпътната чешма на входа на селото, централна част на селото, двор на училище  и детска градина;
с. Черни връх- район около Дом за пълнолетни лица с психични разстройства;
с. Бял бряг- пространство около централна част на селото, район около жп. гара;
с. Кълново- район около детска градина и централна част на селото;
с. Александрово-район около двете чешми в селото, район на язовира, централна част на селото;
с. Веселиново-район и зелени площи в централна част, дере на р. Брестова, район около чешми в селото, двор на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
с. Риш- пространството около Джамията, площади в селото, двор на училище и детска градина, основни улици.  , ул. „Хан Крум“, ул. „Божурица“, ул. „Клокотница“.
•    Община Каспичан
Междублокови пространства в град Каспичан, парк до стадион „Локомотив Каспичан“, местност „Кирека“, детски площадки в града, местност около завод за горещо поцинковане/ЗКП/,район около автогара Каспичан.    
•    Община Каолиново
Райони около- Средно училище „Г.С. Раковски“- гр. Каолиново; Обединено училище „Йордан Йовков“-с. Браничево; Основно училище „Христо Смирненски“-с. Пристое; Обединено училище „П. Волов“-с. Тодор Икономово; Основно училище „Г.С. Раковски“-с. Климент; Основно училище „Н.Й. Вапцаров“-с. Лятно; Детски градини в гр. Каолиново и селата Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климент, Лятно, Наум, Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор Икономово и Тъкач. 
•    Община Венец 
Централен площад и улица „Кирил и Методий“ в село Венец; парк в село Венец, зоната пред вятърната мелница на входа на Венец.