Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Проведоха се консултации за състава на РИК- Шумен

Дата на публикуване: 05.02.2023
Последна актуализация: 05.02.2023

Областният управител проф. Христо Христов проведе консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Шумен в изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и съгласно Указ № 28 на Президента на Република България във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. 
В консултациите участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. Присъстваха упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, Коалиция „Продължаваме промяната“, Партия „ДПС“, Партия „Възраждане“, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Демократична България – Обединение“, Коалиция „Български възход“. 
Съгласно Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК, съставът на РИК – Шумен ще се състои от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
По време на консултациите беше направено едно предложение за председател на РИК- коалиция „ГЕРБ-СДС“ предложи за поста Ивайло Илиев. Бяха направени две предложения за заместник-председател на комисията - коалиция „БСП за България“ предложи Мариела Иванова и коалиция „Български възход“- Марияна Тодорова.
За секретар на РИК-Шумен предложенията бяха две - от партия „ДПС“ предложиха Ахмед Джамбазов, а от коалиция „Продължаваме промяната“ направиха предложение за Светлин Стрелков. В хода на дискусията двете политически формации не промениха позициите си и не беше постигнато съгласие за позицията секретар на РИК.  
За членове на РИК-Шумен предложенията са - от коалиция „ГЕРБ-СДС“- Карен Гарабедян, Виолета Вълчева и Силвия Николова, от Коалиция „Продължаваме промяната“- Надежда Върбева и Милен Митев, от партия „ДПС”- Хатидже Исуф, от партия „Възраждане“- Валентина Нейкова, от коалиция „Демократична България – обединение“- Мария Василева.
Областният управител ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. Със свое решение ЦИК ще назначи състава на РИК Шумен за предстоящите избори. 

#