Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Първа копка на проекта за реконструкция на довеждащия водопровод от язовир „Тича“ до град Шумен

Дата на публикуване: 05.06.2023
Последна актуализация: 06.06.2023

С официална церемония беше даден старт на проекта за реконструкция на довеждащия водопровод от язовир „Тича“ до град Шумен. Присъстваха областният управител проф. Христо Христов, кметът на община Шумен Любомир Христов, ръководителят на звеното за управление на проекта Надежда Петкова, управителят на ВиК Шумен Иван Пушкаров, представители на фирмите изпълнители. Обектът предвижда изпълнение на реконструкцията на три основни подобекта/лотове/- реконструкция на довеждащ водопровод от язовир Тича до РШ Търговище, реконструкция на довеждащ водопровод от РШ В. Преслав до ПС „1300“ и реконструкция на довеждащ водопровод от РШ Търговище до РШ В. Преслав и от ПС „1300“ до НВ 13000“. 
Първи лот е с дължина 8 577 метра, втори лот е с дължина малко повече от 10 км, трети лот е 7,3 км. „Общата дължина на довеждащия водопровод е около 26 километра. Той ще обслужва цялата шуменска агломерация, от него ще черпят вода няколко общини. Целта е с изграждането му да има регулярно водоподаване, да подобрим качеството на водата и да бъдат намалени загубите“, каза ръководителят на звеното за управление на проекта Надежда Петкова. Тя представи напредъка до момента по проекта. По лот 2 изпълнението на дейностите е около 70%. Предстои да се работи по преминаванията през реката, жп. релси, пътища и изпълнението на шахти. Работи се и по лот 1 и лот 3, като фирмите са направили организация и се работи по цялото трасе на няколко места. „До края на тази година трябва да има Акт 15 за всички участъци на новия довеждащ водопровод от язовир "Тича" до Шумен и да сме се разплатили с изпълнителите“, уточни Петкова и благодари на Областния управител, на кметовете на Шумен, Велики Преслав и Върбица, на Държавно горско стопанство Велики Преслав. 
Областният управител проф. Христо Христов подчерта в приветствието си значението на този мащабен проект за жителите на област Шумен. „Това се обуславя от обстоятелството, че изграждането му ще донесе на гражданите чиста питейна вода и намаляване на загубите на вода“, каза проф. Христов. Той заяви, че всички институции, ангажирани с реализацията на проекта, са преминали през сериозни трудности и всички са положили много сериозни усилия през последните месеци. „В началото на годината проектът е бил определен като рисков, но към днешна дата има сериозен напредък и дава увереност на всички, че до края на годината този проект ще е факт“, заяви областният управител и се ангажира за пълно съдействие от страна на Областна администрация при възникване на текущи проблеми. „Водопроводът е на повече от 40 години, безкрайно амортизиран. С подмяната му ще гарантираме по-качествено предлагане на услугата“, каза управителят на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ Иван Пушкаров. „Доживяхме да направим първа копка на довеждащия водопровод. Шуменци са изключително търпеливи, в продължение на 40 години чакат този ден. Вярвам, че ще успеем да реализираме този проект. Срещнахме много трудности, в един момент дори бяхме изключени, но успяхме да го върнем и той вече е факт“, заяви кметът на Шумен Любомир Христов.
Обектът е част от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.