Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Областният управител организира среща на представителите на местната власт с ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 23.05.2023

По инициатива на областния управител проф. Христо Христов в Областна администрация Шумен се проведе среща относно състоянието на ВиК Шумен. В срещата участваха кметовете на общини и председателите на Общинските съвети в област Шумен, изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева, заместник-областният управител Христо Павлов, управителят на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД Иван Пушкаров, експерти от Асоциация по ВиК Шумен,  от холдинга и от ВиК Шумен.  
Основната тема на разговорите беше кризата и моментното състояние на ВиК оператора с оглед неразплатените задължения за електроенергия, както и предстоящото заседание на общото събрание  на Асоциацията по ВиК и обсъждането на Бизнес плана за развитие на дейността на ВиК-Шумен за периода 2022-2026 година и на подробната инвестиционна програма за 2023г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД. 
Изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева   и управителят на ВиК Шумен Иван Пушкаров подчертаха, че задълженията са от предходен период, взети са мерки да няма спиране на водоподаването към абонатите, има сключени споразумения за разсрочено плащане с „Енерго Про“ и Електроразпределение СЕВЕР АД, като все още се водят преговори за споразумение с фирмата-доставчик на електроенергия „Кумер“ ООД. Предприети са мерки за реализиране на икономия на електроенергия, подобряване на отчетността и събираемостта на задълженията, закупуване на нови помпи. 
Представителите на местната власт в лицето на кметове, председатели на общински съвети и съветници бяха единодушни в позицията си, че проблемите във ВиК Шумен са от много години, дружеството е в тежко финансово състояние и предлаганата в бизнес плана по-висока цена на водата няма да реши проблемите. Те поискаха държавата да се намеси, да бъде изготвен оздравителен план за дружеството и това да бъде предприето в най-кратки срокове.   
Представителите на местната власт се обединиха около няколко решения от срещата, които да бъдат изпратени до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Техните искания са в спешен порядък да бъде изготвена оздравителна програма на ВиК Шумен с цел стабилизиране на дружеството, да бъде подпомогнато финансовото състояние на ВиК Шумен от страна на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, за следващото заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК да бъде представена справка за финансовото състояние на ВиК Шумен към момента на назначение на последните двама управители на дружеството. Протокол от срещата ще бъде изпратен до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 

#