Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Оттука започва България - посланието на област Шумен за инициативата Пилон „Рожен“

Дата на публикуване: 07.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Оттука започва България е посланието на област Шумен за инициативата Пилон „Рожен“. Според проекта на Роженските поляни ще бъде изграден 111-метров пилон, на който ще се вее българското национално знаме. Предвижда се в основата на пилона на мраморна плоча с картата на България да бъдат гравирани 28 послания от всички административни области в страната. Всяко послание ще бъде изписано на картата на мястото на съответната област, от която идва и ще остане за бъдещите поколения.
Посланието на област Шумен беше избрано от комисия с председател областния управител проф. Христо Христов и членове: проф. Димитър Попов-Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, проф. Добромир Добрев-Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, доц. Виктория Ковчазова-Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Даниел Руменов-директор на Регионален исторически музей Шумен, д-р Александър Горчев-директор на Археологически музей „Велики Преслав“, Светлана Милева- началник на Регионално управление на образованието Шумен, Татяна Вътова-Връзки с обществеността на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, Даниела Вичева-ст. експерт в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в община Шумен, Красимира Димитрова-мл. експерт отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в община Шумен, Йорданка Кръстева- гл. юрисконсулт в Областна администрация Шумен. 
Комисията разгледа и обсъди 55 предложения, които бяха получени и участваха в обявения от Областна администрация конкурс за послание, представящо най-точно  особеностите и уникалните дадености на област Шумен. Членовете на комисията избраха за послание предложението, направено от Бета Хараланова, а именно посланието да е първия стих на химна на Шумен- Оттука започва България. 
Днес областният управител проф. Христо Христов поздрави Бета Хараланова, като й връчи плакет на Областния управител на област Шумен и ваучер за книги. Областният управител се срещна и с автора на стихотворението „Оттука започва България“ Антонин Горчев, за да го информира за инициативата и решението на комисията. Антонин Горчев изрази подкрепата си и изтъкна, че са много събитията и знаковите обекти във вековната история на нашия регион- първите столици Плиска и Велики Преслав, Мадарския конник, Златния век на българската книжнина, културния и духовен живот в Шумен през епохата на Възраждането, които по безспорен начин доказват, че „Оттука започва България“.  
Областният управител проф. Христо Христов изказва благодарност на всички, които се включиха в конкурса. Избраното послание ще бъде изпратено до Областна администрация Смолян за реализация на инициативата.