Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Дискусия за висшето образование в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

Министър-председателят на Република България акад. Николай Денков участва в дискусия за висшето образование с академичната общност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В срещата участваха областният управител проф. Добромир Добрев, заместник-областният управител Нели Георгиева, ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. Наталия Витанова, кметът на община Шумен проф. Христо Христов, заместник-кметът по образование проф. Светла Станкова, народният представител проф. Нели Димитрова. 
„Искам да покажа много ясна подкрепа на университета, на новото ръководство, давайки си сметка, че задачите са трудни, средата е трудна. Аз вярвам, че регион Шумен и Шуменският университет имат огромна перспектива за развитие, просто трябва да я използваме и да ви помогнем за това“, заяви пред академичната общност министър-председателят акад. Николай Денков. Той коментира, че основна задача на всички, които се занимават с образование, трябва да бъде не само въпроса с финансирането, а как то да доведе до по-добро качество. „Заедно с инвестициите и заедно с финансирането, ние трябва заедно да дефинираме кои са индикаторите, с които мерим качеството. Заедно трябва да планираме средствата и  инвестициите, за да вървим в посоката, която предполага повишаване на качеството“, каза министър-председателят. В хода на дискусията акад. Денков отговори на въпроси за държавното финансиране на специалности и научни изследвания.