Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

Осигуряването на безопасна среда и намаляването на пътния травматизъм бяха основна тема на заседание днес на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на областния управител проф. Добромир Добрев. На дискусия бяха предложени редица въпроси, касаещи подобряването на пътната инфраструктура в община Шумен, състоянието на пешеходните пътеки и поставянето на хоризонталната маркировка съобразно нормативната база, възможностите за изграждане на неравности на основни пътища, видеонаблюдение, въвеждане на еднопосочни улици за движение, мерки относно подобряване на условията за паркирането, изграждане на преградни съоръжения предотвратяващи внезапно излизане на пешеходци на пътното платно, възможността за удължено време на работа на светофарните уредби, състоянието на входно-изходните артерии на града.  
    Относно осигуряването на безопасността на кръговото кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и вход-изход на магазин „ Практикер“ в град Шумен, Владимир Събев- ст. експерт “Транспорт, логистика и знаково стопанство” в община Шумен съобщи, че са предприети определени действия за обезопасяване. Общината е в процес на избор на изпълнител на ново проектиране на кръстовището с цел изпълнение на всички предписания от Окръжна прокуратура и доклада на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата. 
    Директорът на Областна дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов коментира, че основната задача е намаляването на пътно-транспортния травматизъм и подобряването на средата, така че тя да бъде достатъчно безопасна за пешеходците и автомобилите. „Имаме готовност за взаимодействие, ще бъдат направени конкретни предложения“, каза Гендов. По статистика с най-голям риск са местата, където се пресичат пътните потоци на автомобили с пешеходци и по тази причина темата за пешеходните пътеки е изключително важна. Има проблемни пешеходни пътеки в град Шумен, които не отговарят на изискванията, има и рискови в близост до кръстовища, които трябва да бъдат премахнати. Има и редица кръстовища с висока аварийност, които трябва да бъдат реорганизирани, съобщиха от Пътна полиция. ОД на МВР ще направи предложение работното време на светофарите през лятото да бъде удължено с 1 час и да бъде до 23 часа. Има готовност и за предложение относно увеличаването на обхвата на видеонаблюдението, което да включва всички основни пътни артерии в града. В отговор на тези предложения от общината коментираха, че в момента се работи по изработването на генерален план за организацията на движението на територията на община Шумен. Този документ ще бъде предложен за обсъждане и тогава ще бъдат коментирани направените предложения, като се очаква това да стане през 2024г . Тогава ще стане факт и намерението на общината по още 9 улици в града да въведе еднопосочен режим на движение. 
    Областният управител проф. Добромир Добрев заяви, че тази комисия е мястото, където трябва да се обсъждат проблемите на безопасността по пътищата. „Надявам се бързо да бъдат разгледани всички предложения, защото обикновено мерки се предприемат, когато стане нещо трагично“, заяви проф. Добрев. Той призова за добро взаимодействие и комуникация между институциите в името на постигането на конкретни резултати. Във връзка с реализацията на проекта на ВиК на територията на град  Шумен и пропаданията на улиците, областният управител очаква от управителя на дружеството доклад с конкретни действия и мерки от страната на фирмата изпълнител за асфалтиране на улиците и възстановяване на настилките. 
В работата на комисията участва инж. Иван Табаков, експерт в Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, който заяви готовността експерти от комисията да окажат съдействие при решаването на поставените проблеми.