Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Среща на областния управител проф. Христо Христов с Дистрикт гуверньора на Ротари България 2022/2023 Виолина Костова

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 05.10.2022

На 04.10.2022г. областният управител проф. Христо Христов се срещна с Дистрикт гуверньора на Ротари България  за Ротарианската 2022/2023г. Виолина Костова. В работната среща в Областна администрация участваха паст Дистрикт Гуверньорът на Ротари за Ротарианската 2012/2013г. д-р Атанас Атанасов  и президентът на Ротари клуб Шумен Мария Касчиева, както и заместник-областният управител Христо Павлов. 
По време на срещата Дистрикт гуверньор Виолина Костова запозна областния управител с целите на Ротари България, а Президентът на Ротари Клуб Шумен представи проектите и инициативите, по които работи Ротари клуб Шумен. Основен фокус в работата на Ротари е образованието и работата с подрастващото поколение, осъществяването на ефективно сътрудничество с неправителствените организации и местните общности, както и поддържане на широка обществена осведоменост за клубните проекти и каузи.
От своя страна областният управител проф. Христов подчерта подкрепата си за различни по своя характер инициативи, които са насочени към младите хора и обеща съдействието на администрацията при изпълнението на такива проекти. В хора на срещата бяха обменени идеи и мнения за сътрудничество в реализирането на проекти, насочени в зоните на фокус на Ротари България и в полза на местната общност.

#