Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Създадена е организация за приемане на протоколите от секционните комисии в 30-ти изборен район

Дата на публикуване: 30.09.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

Със заповед на областния управител на област Шумен многофункционална спортна зала „Арена Шумен“ е определена за мястото, където ще работят Районна избирателна комисия Шумен и изчислителния пункт към РИК за извършване на дейностите по приемане и обработване на протоколите от всички секционни избирателни комисии в 30-ти Шуменски изборен район на 2 октомври на изборите за народни представители. В залата е създадена организация и е осъществена необходимата подготовка относно извършването на всички дейности за обработка на изборните протоколи. Проведени са срещи на място за осигуряване на координация при съвместната работа и добро взаимодействие на всички институции, които са ангажирани с провеждането на изборите.  
Със заповед на областния управител на кметовете на общините в област Шумен е указано да предприемат действия за опазване на обществения ред и осигуряване на  нормална обстановка в изборния ден, като бъдат предприети действия за забрана  продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на съответната община от 07.00ч. до 20.00ч. на 2 октомври /неделя/ и ограничаване провеждането на масови прояви с цел предотвратяване на предпоставките за нарушаване на обществения ред.