Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Доставиха бюлетините и изборните книжа за предстоящите парламентарни избори

Дата на публикуване: 27.09.2022
Последна актуализация: 27.09.2022

В изпълнение на Решение № 1266-НС от 15.08.2022 г. на Централната избирателна комисия и по предварително съгласуван график днес, 27 септември 2022 година в Областна администрация Шумен бяха приети за съхранение и разпределение от Районна избирателна комисия Шумен хартиени бюлетини и други изборни книжа за гласуване в 30-ти изборен район на предстоящите на 2 октомври избори за народни представители. Доставени бяха 188 300 броя бюлетини, съгласно одобрения тираж.
Бюлетините бяха приети за съхранение до предаването им с приемателно – предавателни протоколи на общините на територията на областта по утвърден график. Дотогава бюлетините и всички изборни материали ще се съхраняват в специално помещение, определено със заповед на областния управител, охранявано от служители на ОД на МВР Шумен.

#