Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Назначена е Районната избирателна комисия в Шумен за предстоящите избори за народни представители

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

Централната избирателна комисия с решение №1251-НС/12.08.2022г. назначи Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Съставът на РИК Шумен включва 13 членове. За председател е назначен Ивайло Илиев. Заместник-председатели са Светлин Стрелков и Мариела Великова, а секретар- Ахмед Джамбазов.  За членове са назначени Ивалина Димитрова, Милен Митев, Надежда Върбева, Карен Гарабедян, Виолета Вълчева, Веселина Маринова, Хатидже Исуф, Мария Василева и Валентина Нейкова. Съгласно решението на ЦИК Районната избирателна комисия – Шумен встъпи в правомощията си на 13 август 2022г.
По отношение на административно-техническото обслужване от страна на Областна администрация Шумен са осигурени необходимата техника и материали за работата на комисията. 
РИК-Шумен ще работи в зала 2, ет. 2 на Областна администрация-Шумен. Телефони за връзка: 054 91 30 04, 054 91 32 75. Актуална информация за работата на РИК ще бъде публикувана на интернет страницата на комисията  https://rik30.cik.bg