Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Проф. Христо Христов е новият областен управител на област Шумен

Дата на публикуване: 05.08.2022
Последна актуализация: 30.05.2023

Проф. Христо Христов е назначен за областен управител на област Шумен с решение №581 на Министерски съвет от 4 август. Той е дългогодишен академичен преподавател в сферата на сигурността и отбраната, като към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Последователно в периода 1987 г. – 2011 г. е работил в Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и ДАНС. Със същото решение е освободен досегашният областен управител д-р Владимир Йолов.
Днес новият областен управител на област Шумен проф. Христо Христов официално встъпи в длъжност и прие печата на Областна администрация от д-р Владимир Йолов. За основен приоритет в работата си проф. Христов определи провеждането на парламентарните избори на 2 октомври. „Като основна задача, имайки предвид времевия хоризонт за работа на правителството, което пряко кореспондира и с моето назначение, реално този хоризонт няма да бъде повече от три месеца, основна и приоритетна задача, която ми е поставена, да бъдат организирани честни демократични избори на територията на област Шумен, като недопуснем реализирането и осъществяването на купен вот“, заяви пред журналисти при встъпването си в длъжност проф. Христов. Той подчерта, че разчита на институциите при организирането на изборите.„Разчитам на подкрепата, взаимодействието и сътрудничеството на държавните институции, които имат представителства в нашата област и имат вменени преки функции към организирането на вота. Разбира се, разчитам и на експертизата на служителите от Областна администрация, които във времето са доказали, че могат да организират такива избори“, каза областният управител, като уточни, че няма да предлага смяна на заместник-областния управител Николай Колев.
Проф. Христо Христов благодари на досегашния областен управител за свършеното и увери, че то ще бъде надграждано. От своя страна д-р Владимир Йолов направи отчет за работата си по приоритети. 
Първите работни срещи на проф. Христов ще бъдат с ръководството на Областната дирекция на МВР в Шумен. За времето, когато е на длъжността областен управител, той ще е в неплатен отпуск като декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

д-р Владимир Йолов предава печата на проф. Христо Христов