Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работна среща по проблемите с ТЕЛК

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 10.06.2022

На 09.06.2022 година в зала 2 на Областна администрация Шумен се проведе работна среща по повод проблемите, свързани с ТЕЛК в областта. На срещата присъстваха Заместник областният управител на област Шумен Николай Колев, Директорът на Регионалната здравна инспекция в  Шумен д-р Пепа Калоянова, Изпълнителният директор на МБАЛ Шумен д-р Димитър Костов, както и директори и управители на болнични заведения в област Шумен, председателите на Съюза на инвалидите в България и председателите на Съюза на слепите в България.
На срещата бяха разгледани основните проблеми, свързани с ТЕЛК, и бяха направени предложения за подобряване на работата на ТЕЛК в България. Предложенията подкрепиха всички присъстващи, като стана ясно, че предстои те да бъдат придвижени към Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и Здравна комисия към НС.