Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Работна среща с екипа на Областна администрация Разград

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

Областният управител д-р Владимир Йолов, заместник-областният управител Николай Колев и експерти от администрацията посетиха Областна администрация Разград и проведоха среща с областния управител д-р Деян Димитров и членове на екипа му. В хода на разговорите беше договорено да започне съвместна работа между двете администрации по важни за две области приоритети. 
Акцент ще бъде поставен в дейностите за популяризиране на туристически обекти. Областите Русе, Разград и Шумен ще си партнират, като идеята е по основни пътни направления на територията на всяка от областите да бъдат поставени билбордове, на които да бъдат рекламирани културно-историческите забележителности на трите области.
Обсъдени бяха възможностите за партньорство и кандидатстване по различни европейски програми, както и общи инициативи с една от водещите организации в сферата на трансграничното сътрудничество – Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
 

#