Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Контакти

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.04.2022

Пресцентър на Областна администрация Шумен

Милка Павлова
Главен експерт „Връзки с обществеността“
Телефон: 054 / 830 803
E-mail: press@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера