Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.05.2024

NeliGeorgievaНели Георгиева
Заместник областен управител на Област Шумен

Нели Георгиева е родена в Шумен. Завършила е Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Тя е магистър по Икономика и управление на бизнеса и бакалавър по Българска филология. Била е земеделски производител. Работила е в Регионален инспекторат по образованието – Шумен. Понастоящем управлява собствен бизнес за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Контакти:
Телефон: 054 / 874 012; 054 / 868 802
E-mail: n.georgieva@oblastshumen.government.bg

 

 

 


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Приемно време: 
Всеки петък от 9:00 до 10:00 часа
Кабинет: 408