Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 26.09.2022

Заместник областен управителХристо Павлов
Заместник областен управител на Област Шумен от 01.09.2022 г.

Христо Павлов притежава магистърска степен по специалността „Инженерна геология и хидрогеология“ от Минно-геоложки университет и магистърска степен по „Право“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работил е като инженер-геолог и хидрогеолог в „Енергопроект“ АД- София. Дългогодишен служител от службите за сигурност НСС и ДАНС. През последните повече от десет години е адвокат в Шуменската адвокатска колегия. 

На 1 септември 2022 г. със заповед на министър-председателя встъпи в длъжност Заместник областен управител на област Шумен.

 

Контакти:
Телефон: 054 / 874 012; 054 / 868 802
E-mail: h.pavlov@oblastshumen.government.bg

 

 

 


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Приемно време: 
Всеки първи вторник от 14:00 до 16:00 часа
Кабинет: 309