Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Шумен

Анонимна анкета за проучване удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Шумен
Използвали ли сте до сега административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен
Центърът за административно обслужване (ЦАО) на удобно и лесно за достъп място ли е според Вас?
Времето през което бяхте обслужвани от нашите служители според Вас е:
Как оценявате качеството на обслужване при нас:
От къде получихте информация за предоставяните от Областна администрация Шумен услуги:
По друг начин
Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Шумен?
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?