Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M84
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH5

Заповед № РД-15-46

Дата на публикуване: 24.03.2023
Последна актуализация: 30.05.2023

Заповед № РД-15-46 от 24.03.2023 година за откриване на процедура по провеждане на електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти

РД-15-46
Дата на публикуване: 04.04.2023