Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMRT5
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVES65
Предстоящи програми Кандидатстване Student Network Въпроси и отговори

Предстоящи програми

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 20.07.2022

Програмата „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г. включва:

  • Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани“

  • Ключова дейност 2 

„Сътрудничество между организации и институции“

Предстоящите покани за кандидатстване по програмата са:

  • Ключова дейност 1, краткосрочни проекти за мобилност - “Училищно образование”, “Образование за възрастни” и “Младеж” – 4.10.2022 г.

  • Ключова дейност 1, “DiscoverEU” – 4.10.2022 г.

  • Ключова дейност 1, “Еразъм Акредитация” - “Училищно образование”, “Професионално образование и обучение”, “Образование за възрастни” и „Младеж“ – 19.10.2022 г.

  • Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество”, сектор “Младеж” – 4.10.2022 г.

  • Ключова дейност 2, “Малки партньорски проекти” – 4.10.2022 г.