Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUR3H0
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVES82
Предстоящи програми Кандидатстване Student Network Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 29.07.2022

Съгласно Заповед №РД-15-93 от 29.07.2022 г. на Областен управител на област Шумен, отправяйте своите въпроси към следните длъжностни лица:

  1. Светослав Кукуянов - юрисконсулт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Шумен, имейл: s.kukuyanov@oblastshumen.government.bg
  2. Галина Мирчева – младши експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен, имейл: g.mircheva@oblastshumen.government.bg