Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTURDC4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVES15
Предстоящи програми Кандидатстване Student Network Въпроси и отговори

Student Network

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 20.07.2022

Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България (ЕСН България) е част от най-голямата  студентска доброволческа организация в Европа, призната от Европейската комисия като партньор по програмата „Еразъм+“.
ЕСН мрежата включва общо 41 държави-членки и над 50 000 доброволци. В България ЕСН включва над 100 доброволци в София, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград и Свищов, сътрудничейки си с 16 висши учебни заведения. Български студенти – доброволци ежедневно подпомагат за интеграцията на чуждестранни студенти и най-вече на студентите на обмен по програма „Еразъм+“ в страната ни чрез осъществяването на разнородни културни, социални, спортни и други неформални събития.
ЕСН България не само подкрепят приобщаването в образователната и културна среда на своите колеги от чужди университети, но и усърдно работят за популяризирането на България като привлекателна Еразъм+ дестинация с високо качество на обучение, както и за подобряването и разширяването на целите и обхвата на програмата.
Доброволците на ЕСН България ежегодно приемат над 1200 чуждестранни студенти и организират разнообразни събития, които биха допринесли за положителния им престои в нашата страна. Следвайки мисията „Студенти помагат на студенти“, ЕСН България развиват една широкообхватна дейност, която се базира на шест каузи – образование и младеж, култура, устойчивост на околната среда, здраве и благосъстояние, социално приобщаване, развиване на професионалните компетенции на младите хора. 
ЕСН дава възможност на много студенти да бъдат дейни, да се изявяват, чрез своите знания, умения и качества, и да придобиват и да развиват нови такива, които биха били от полза за други млади хора и да бъдат пример за активното младежко общество в България.

Полезни връзки: