Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTURLF1
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVES16
Предстоящи програми Кандидатстване Student Network Въпроси и отговори

Кандидатстване

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 20.07.2022

За да имате възможност за участие в повечето дейности, вашата организация трябва да се намира в държава по програмата. Програмните държави са държавите - членки на Европейския съюз, и други държави, асоциирани към програмата.

Как може да участвате в програмата зависи до голяма степен от два фактора:

  • ако кандидатствате сами или от името на организация
  • в коя държава се намирате вие или вашата организация

Физическите лица съставляват основната целева група на програмата. Участието на тези лица в програмата обаче се осъществява предимно с посредничеството на организации, институции, органи или групи, които организират такива дейности. Условията за достъп до програмата следователно са свързани със следните две групи действащи лица: „участници“ (физически лица, участващи в програмата) и „участващи организации“ (включително неформални групи)  Условията за участие, приложими както за участниците, така и за участващите организации, зависят от държавата, в която те са установени.
 

Допустими държави в програмата:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/programme-guide/part-a/eligible-countries 

  • Ако искате да участвате сами, вероятно ще трябва да кандидатствате чрез организация като например вашия университет, тренировъчен център, компания и т.н. Проверете дали кандидатстват за безвъзмездни средства за проекти или разгледайте приложението „Еразъм+“ за повече информация.

https://erasmusapp.eu

  • Ако сте организация, която иска да кандидатства за безвъзмездни средства за проекти или покана за представяне на предложения, се запознайте със стъпките за регистрация, които трябва да предприемете.

 

Запознайте се с процеса на регистрация

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/resources-and-tools/registering-your-organisation