Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUR5R3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMRM3
Предстоящи програми Кандидатстване Student Network Въпроси и отговори

Еразъм+

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 29.07.2022

erasmusТази секция е посветена на най-голямата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Всичко започва през 1987 г. като обикновена схема за мобилност на студенти. Вече 35 години програмата предлага на младите хора възможности да разширят своя кръгозор, като отидат в чужбина.
Еразъм+ подкрепя идеята за Европейското образователно пространство, дигитализацията на образователния процес, стратегията на ЕС за младежта и спорта.
Тук ще откриете актуална информация за програмите, които предстоят, и за начините и условията за кандидатстване.


Съгласно Заповед №РД-15-93 от 29.07.2022 г. на Областен управител на област Шумен, определените длъжностни лица от областна администрация за контакт и съдействие на институциите във връзка с програмата „Еразъм +“ са:

  1. Светослав Кукуянов - юрисконсулт в дирекция АПОФУС на Областна администрация Шумен, имейл: s.kukuyanov@oblastshumen.government.bg
  2. Галина Мирчева – младши експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен, имейл: g.mircheva@oblastshumen.government.bg 

Презентации от инфо ден в Шумен:

Полезни връзки: