Антикорупция

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021

Тук може да подавате сигнали за корупция.

Получените сигнали се завеждат в регистър в Областна администрация и се разглеждат от Областен обществен съвет за борба с корупцията.

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Подаване на сигнал