Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36I2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E6

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.10.2021

Съгласно заповед, издадена от Областния управител на област Шумен, е определено обособено работно място в Центъра за административно обслужване в Областна администрация гр. Шумен, различно от двете работни места на служителите, находящо се на третия етаж в административната сграда на бул. „Славянски“ №30, за помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.