Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36K3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31U5

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.10.2021

Тук ще намерите необходимите документи за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Шумен