Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.04.2022

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Областна администрация Шумен

Адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“№ 30, ет. 3, стая 316
Работно време: понеделник – петък, 9.00 до 17.30 часа – без прекъсване
Телефон: 054 / 862 785
Факс: 054 / 863 562
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера